sebby

Grass height and grazing pressure

Hoe ontwikkelt gras zich bij verschillen in begrazingsdruk?
Wat had negatief effect op de grasgroei?
De ecologie van begrazing
De som van factoren bepaalt de grashoogte

Set van infographics voor Sovon en Altenburg & Wymenga over de resultaten van ecologisch onderzoek naar het effect van begrazingsdruk op de grashoogte.

Illustraties, ontwerp, tekst